Rozstrzygnięte

Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że na stanowisko:  Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR

wybrana została  Pani Anna Styś

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, uroczystości rocznicowych (dalej zwanymi: wydarzeniami) organizowanych i współorganizowanych przez Instytut na terenie Polski, w tym koordynacja i nadzór nad organizowanymi uroczystościami na poziomie współpracy pomiędzy podmiotami (służbami i instytucjami) odpowiedzialnymi za poszczególne obszary odpowiedzialności, weryfikacja list uczestników imprezy, zapewnieniem miejsca wydarzenia, koordynacja usług gastronomicznych i hotelowych oraz transportu, nagłośnienia oraz  filmowania 

 • w ramach koordynacji prac nad miejscami wydarzeń organizowanych przez IDR – liczne wyjazdy służbowe w celu podziału obszarów odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty, ustalenie dróg komunikacji i wymiany informacji, ustalenie czasowej spójności realizowanych zadań (ich właściwej kolejności) oraz rozpoznania możliwych ryzyk,

 • umiejętność organizacji wydarzeń, redagowania pism, zaproszeń, etykietowania korespondencji, pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych

Wymagania

 • min. 2-letnie doświadczenie w jednostkach budżetowych przy administracji/organizacji konferencji,

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki marketing, zarządzanie, finanse i rachunkowość,

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole,

 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu,

 • znajomość procedur i przepisów zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy

 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów

 • przyjazną atmosferę pracy

 

RODO:
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1,  zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/12/2021 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/12/2021 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 03/12/2021, 11:21:49
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica