Rozstrzygnięte

Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że na stanowisko:  Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR

wybrana została  Pani Anna Styś

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, uroczystości rocznicowych (dalej zwanymi: wydarzeniami) organizowanych i współorganizowanych przez Instytut na terenie Polski, w tym koordynacja i nadzór nad organizowanymi uroczystościami na poziomie współpracy pomiędzy podmiotami (służbami i instytucjami) odpowiedzialnymi za poszczególne obszary odpowiedzialności, weryfikacja list uczestników imprezy, zapewnieniem miejsca wydarzenia, koordynacja usług gastronomicznych i hotelowych oraz transportu, nagłośnienia oraz  filmowania 

 • w ramach koordynacji prac nad miejscami wydarzeń organizowanych przez IDR – liczne wyjazdy służbowe w celu podziału obszarów odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty, ustalenie dróg komunikacji i wymiany informacji, ustalenie czasowej spójności realizowanych zadań (ich właściwej kolejności) oraz rozpoznania możliwych ryzyk,

 • umiejętność organizacji wydarzeń, redagowania pism, zaproszeń, etykietowania korespondencji, pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych

Wymagania

 • min. 2-letnie doświadczenie w jednostkach budżetowych przy administracji/organizacji konferencji,

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki marketing, zarządzanie, finanse i rachunkowość,

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole,

 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu,

 • znajomość procedur i przepisów zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy

 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów

 • przyjazną atmosferę pracy

 

RODO:
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1,  zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/12/2021 do godziny 10:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 08/12/2021 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista do spraw organizacji konferencji i uroczystości organizowanych przez IDR".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 03/12/2021, 11:21:49
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica