Rozstrzygnięte

Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że na stanowisko: Specjalista do spraw kadr i płac

wybrana została  Pani Ewa Orlińska – Pięta 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy – z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami, oraz w terminach wynikających z przepisów prawa, w tym: przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy itp.;

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowym Quorum QNT

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych;

 • koordynowanie obiegu dokumentów personalnych;

 • wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników i instytucji zewnętrznych;

 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac, kartotek wynagrodzeń, deklaracji PIT, ZUS-u, PFRON; sporządzanie bieżącej ewidencji wynagrodzeń;

 • naliczanie PPK;

 • monitorowanie ważności badań okresowych pracowników, szkoleń bhp, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i nieobecności;

 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu zatrudnienia i płac, sporządzanie sprawozdań;

 • przygotowywanie bieżących zaświadczeń dla pracowników, do wydawania których Zleceniodawca jest zobowiązany z tytułu zatrudnienia danego pracownika;

 • w zakresie umów cywilnoprawnych – przygotowanie umów cywilnoprawnych i rachunków, sporządzanie deklaracji PIT-11 dla zleceniobiorców;

 • bieżące prowadzenie spraw przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym reprezentowanie instytutu w czasie i w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagania

 • min. 5-letniego doświadczenia w dziale finansowym, na podobnym stanowisku (doświadczenie w jednostkach samorządowych lub budżetowych będzie dodatkowym atutem)

 • wykształcenia wyższego, kierunkowego najlepiej w obszarze finansów i rachunkowości

 • zdolności analitycznych i umiejętności pracy z danymi liczbowymi

 • bardzo dobrej znajomości programu Microsoft Excel

 • znajomości zagadnień księgowych, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości

 • znajomość oprogramowania kadrowo-płacowego Quorum firmy QNT będzie dodatkowym atutem

 • samodzielności i odpowiedzialności

 • łatwości w budowaniu relacji i współpracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej już od 01 stycznia 2022 roku

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy

 

RODO:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1,  zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/12/2021 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 08/12/2021 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r.".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 29/11/2021, 15:15:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica