Rozstrzygnięte

Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że na stanowisko: Specjalista do spraw kadr i płac

wybrana została  Pani Ewa Orlińska – Pięta 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy – z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami, oraz w terminach wynikających z przepisów prawa, w tym: przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy itp.;

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowym Quorum QNT

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych;

 • koordynowanie obiegu dokumentów personalnych;

 • wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników i instytucji zewnętrznych;

 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac, kartotek wynagrodzeń, deklaracji PIT, ZUS-u, PFRON; sporządzanie bieżącej ewidencji wynagrodzeń;

 • naliczanie PPK;

 • monitorowanie ważności badań okresowych pracowników, szkoleń bhp, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i nieobecności;

 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu zatrudnienia i płac, sporządzanie sprawozdań;

 • przygotowywanie bieżących zaświadczeń dla pracowników, do wydawania których Zleceniodawca jest zobowiązany z tytułu zatrudnienia danego pracownika;

 • w zakresie umów cywilnoprawnych – przygotowanie umów cywilnoprawnych i rachunków, sporządzanie deklaracji PIT-11 dla zleceniobiorców;

 • bieżące prowadzenie spraw przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym reprezentowanie instytutu w czasie i w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagania

 • min. 5-letniego doświadczenia w dziale finansowym, na podobnym stanowisku (doświadczenie w jednostkach samorządowych lub budżetowych będzie dodatkowym atutem)

 • wykształcenia wyższego, kierunkowego najlepiej w obszarze finansów i rachunkowości

 • zdolności analitycznych i umiejętności pracy z danymi liczbowymi

 • bardzo dobrej znajomości programu Microsoft Excel

 • znajomości zagadnień księgowych, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości

 • znajomość oprogramowania kadrowo-płacowego Quorum firmy QNT będzie dodatkowym atutem

 • samodzielności i odpowiedzialności

 • łatwości w budowaniu relacji i współpracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej już od 01 stycznia 2022 roku

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy

 

RODO:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1,  zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/12/2021 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/12/2021 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista do spraw kadr i płac – 1 etat – od 01.01.2022 r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/11/2021, 15:15:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica