2 czerwca 2023

„Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier” – wystawa plenerowa poświęcona polskiemu premierowi na Uchodźstwie

2 czerwca w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier”. Przygotowana przez Instytut De Republica ekspozycja jest częścią procesu odbudowywania pamięci o władzach RP na Uchodźstwie, jak również początkiem debaty na temat losów i działalności premiera Tomasza Arciszewskiego. Wystawa będzie udostępniona do końca czerwca bieżącego roku.

„Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier” – wystawa plenerowa poświęcona polskiemu premierowi na Uchodźstwie

Ekspozycja, którą przygotował Instytut De Republica, składa się z piętnastu wielkoformatowych plansz, które zostały opracowane w języku polskim oraz angielskim. Każda z nich opisuje konkretny etap życia lub działalności politycznej premiera Tomasza Arciszewskiego. Co warte podkreślenia, do przygotowania wystawy wykorzystano dziesiątki niepublikowanych do tej pory fotografii, pochodzących między innymi z prywatnego archiwum wnuka premiera Tomasza Arciszewskiego, jak również Instytutu Polskiego w Londynie oraz Wojskowego Biura Historycznego. Autorem scenariusza wystawy jest dr hab. Jarosław Rabiński, prof. ucz., konsultacji merytorycznych udzielił prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow.

Wystawa, którą możemy tu oglądać, to już szósta, przygotowana przez Instytut De Republica a trzecia, po ekspozycjach poświęconych Cyprianowi Norwidowi oraz Januszowi Fiszerowi, poświęcona przedstawicielowi polskiej kultury, nauki i polityki (pozostałe: „Historia Polski XX wieku na znaczkach solidarnościowych”, „Powstania śląskie 1919-1920-1921”, „Bydgoszcz 1939-1945”)

– podkreślił prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica otwierając wystawę.

Z niezwykłą dbałością o najważniejsze wydarzenia przybliżamy tu sylwetkę Tomasza Arciszewskiego, premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Jest to szczególnie ważne w kontekście procesu odbudowywania pamięci o władzach RP na Uchodźstwie, w którym Instytut De Republica uczestniczy

– dodał.  

Jednym z uczestników wernisażu był autor scenariusza wystawy poświęconej premierowi Tomaszowi Arciszewskiemu – dr hab. Jarosław Rabiński, prof. ucz. W krótkim wystąpieniu podkreślił, jak wielkim autorytetem pośród polityków cieszył się premier Arciszewski:

Tomasz Arciszewski był człowiekiem wybitnym, był człowiekiem kilku epok, był człowiekiem, który darzony był ogromnym szacunkiem na polskiej scenie politycznej. Był tak ogromnym autorytetem, że kiedy w Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji doszło do rozbicia i sporów, to choć niektórzy ważni politycy, z głośnymi nazwiskami, nie zgadzali się z Arciszewskim, nie artykułowali swoich opozycyjnych poglądów głośno przez szacunek dla tego człowieka

zaznaczył.  

Gościem honorowym spotkania był wnuk premiera – prof. em. Tomasz Arciszewski, który w kilku słowach przybliżył osobistą perspektywę bycia częścią rodziny polskiego męża stanu na emigracji. Przybliżył między innymi historię zarekwirowanego przez Urząd Celny w latach 80. złotego zegarka premiera Arciszewskiego, który następnie został sprzedany na zamkniętej aukcji i zaapelował o podjęcie próby jego odnalezienia. Podziękował również za przygotowanie ekspozycji:  

To jest ogromne wydarzenie w powojennej historii mojej rodziny, która w pewnym sensie jest unikalna. Otóż przedstawiciele trzech pokoleń: dziadek, ojciec i ja mają w Polsce status osób represjonowanych. Ta wystawa jest symbolem ciągłości i sprawiedliwości historii oraz wiary w to, że sprawiedliwość ostatecznie dokonuje się.

Wystawę „Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier” można oglądać bezpłatnie przez cały czerwiec w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (przy Al. Ujazdowskich w Warszawie).