17 maja 2023

Od mikro do makro – rola instytucji państwowych w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Rozwój gospodarczy, przemysł 4.0, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także rola rządu i administracji państwowej oraz samorządów we wspieraniu polskiej przedsiębiorczości – to najważniejsze zagadnienia, jakie zostały podjęte podczas pierwszego seminarium toruńskiego, które odbyło się 15 maja 2023 roku w Dworze Artusa w Toruniu. Cykl spotkań o historii, kulturze, geopolityce i wyzwaniach współczesności – „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” – organizowany jest przez Fundację Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica.

Od mikro do makro – rola instytucji państwowych w rozwoju polskich przedsiębiorstw

W tym roku przypada pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin i czterysta osiemdziesiąta rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Obchodzony właśnie Rok Mikołaja Kopernika – ustanowiony przez Senat RP – jest doskonałą okazją do przypominania tego wybitnego Polaka, którego zainteresowania nie ograniczały się wyłącznie do astronomii, ale obejmowały także takie dziedziny jak ekonomia i gospodarka. To właśnie one i słynny kopernikański traktat o monecie stały się inspiracją do zorganizowania pierwszego seminarium toruńskiego, podczas którego zaproszeni do rozmowy eksperci podjęli debatę o współczesnych wyzwaniach ekonomiczno-gospodarczych. Co można zrobić aby przedsiębiorcy mogli lepiej funkcjonować? Jakie podjąć działania, aby polskie firmy miały jak najlepsze warunki do szybkiego i efektywnego rozwoju? Co biznes może wnieść do lokalnej społeczności oraz w jaki sposób państwo może zaangażować się w rozwój nowych technologii? Na te i inne pytania odpowiadali oraz debatowali: Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Katarzyna Bekisz – Dyrektor Rozwoju Regionu Kujawsko-Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Zaleski – Prezydent Torunia oraz Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy firmy SWIMER z Torunia.

– Formuła dyskusji seminaryjnej jest niezwykle potrzebna, abyśmy mogli, niezależnie od osobistego stosunku do tej czy innej partii politycznej oraz zagadnień światopoglądowych, stworzyć forum do debaty, wymiany poglądów, myśli – do rozmowy o tym, co dobre dla regionu i Polski

podkreślił dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, członek Rady Naukowej Instytutu De Republica, który moderował spotkanie.

– Pierwszemu seminarium ekonomicznemu patronuje Mikołaj Kopernik. Jak podaje historia 21 marca 1522 roku w Grudziądzu, podczas sejmiku Prus Królewskich wygłosił swój traktat o monecie, w którym stwierdził, że zły pieniądz wypiera pieniądz dobry. Od jego teorii wywodzi się Prawo Kopernika-Greshama

– dodał.

W trakcie spotkania eksperci odnieśli się między innymi do zagadnienia związanego z rolą państwa w gospodarce i biznesie, na ile powinno się angażować i w jaki sposób wspierać przedsiębiorców. Katarzyna Bekisz – Dyrektor Rozwoju Regionu Kujawsko-Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego wskazała na zasadniczy wpływ środowiska lokalnego oraz indywidualnych osób:

W dzisiejszych czasach, pełnych turbulencji – największą wartością jest kapitał społeczny, który przejawia się w różnych formach, na przykład takich jak instytucje, fundacje, stowarzyszenia czy instytucje otoczenia biznesu. Ale tak naprawdę od każdego z nas zależy to, w jaki sposób będziemy tworzyć nasze lokalne środowisko, lokalną gospodarkę i rynek.

Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu odniósł się z kolei do eseju Francisa Fukuyamy zatytułowanego „Koniec historii”, komentując go z dzisiejszej perspektywy. Jego zdaniem, tekst był zapowiedzią między innymi nadchodzących zmian w światowych gospodarkach, także polskiej:

– Zostać miał wyłącznie rynek. Próbowano zaszczepić ten system bez odpowiedniej roli państwa, bez ambitnej polityki społecznej, bez właściwych mechanizmów chroniących przedsiębiorczość i przemysł. Poskutkowało to w dużej mierze demontażem państwa. Dlatego też powstały takie instytucje jak BGK [Bank Gospodarstwa Krajowego] czy ARP [Agencja Rozwoju Przemysłu], które otrzymały odpowiednie narzędzia, by wspierać przedsiębiorców.

Czy miasta tworzą warunki do funkcjonowania przedsiębiorczości? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazując, że miasta jedynie tworzą odpowiednią infrastrukturę poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz ich właściwe skomunikowanie, a także jak najlepsze warunki podatkowe. Przywołując swoje spotkania z licznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi prowadzeniem działalności w mieście podkreślił, że najważniejszymi dla nich kwestiami były te, które ogólnie można nazwać społecznymi: szpitale oraz dostępność specjalistów, zaplecze edukacyjne i standard uczenia, kultura, sport a także rekreacja.

W tym przejawia się najważniejsza rola miasta – wytworzyć właściwe warunki rozwoju społecznego, które w dalszej kolejności przyciągną przedsiębiorców oraz pracowników, którzy zechcą w danym mieście zamieszkać.

Z kolei Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy firmy SWIMER zauważył:

Gospodarka wolnorynkowa, rządząca się prawem silniejszego, bez wsparcia ze strony państwa oraz powołanych przez nie instytucji, mogłaby w pewnych sytuacjach, jak chociażby pandemia COVID 19, przytłoczyć mikroprzedsiębiorców

Podkreślił on zasadność oraz niezbędność obecności tak zwanych instytucji otoczenia mikro, do których zaliczają się między innymi fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, Izba Przemysłowo-Handlowa czy Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.