24 kwietnia 2023

Publikacje Instytutu De Republica z Feniksami!

Publikacje Wydawnictwa Instytutu De Republica „Prymas Wyszyński w realiach PRL” dr. hab. Rafała Łatki oraz „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym” ks. prof. Antoniego Dębińskiego i prof. Magdaleny Pyter otrzymały wyróżnienia w tegorocznej edycji nagród „Feniks” przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Gala wręczenia nagród odbyła się 22 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

Publikacje Instytutu De Republica z Feniksami!

Wydawnictwo Instytutu De Republica to jeden z najważniejszych aspektów naszej działalności. Jego nakładem ukazują się książki ważne dla pielęgnowania polskiej myśli naukowej i badań naukowych, jak również monografie zbierające materiały z organizowanych przez nas konferencji i seminariów. Cennymi publikacjami, z których jesteśmy bardzo dumni, są wyróżnione tytuły. Cieszę się, że zostały dostrzeżone i docenione – podkreśla Joanna Gepfert, Zastępca Dyrektora Instytutu De Republica, która w imieniu autorów wyróżnionych publikacji odebrała nagrody podczas sobotniej gali.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody i wyróżnienia w kilkunastu kategoriach. Książki Wydawnictwa Instytutu De Republica zostały uhonorowane w dwóch: „Historia” oraz „Historia – Niepodległa”. W pierwszej dziedzinie wyróżnienie otrzymała publikacja dr. hab. Rafała Łatki zatytułowana „Prymas Wyszyński w realiach PRL”. Kapituła konkursowa, uzasadniając wybór podkreśliła, iż praca wypełnia lukę badawczą i poznawczą podejścia Prymasa Tysiąclecia do Polski „ludowej” oraz jego analizę. Ukazuje błogosławionego Stefana Wyszyńskiego jako niesłabnące źródło inspiracji, bogactwa myśli społecznej, etyczny i moralny drogowskaz.

„Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”, ks. prof. Antoniego Dębińskiego i prof. Magdaleny Pyter otrzymał wyróżnienie w kategorii „Historia – Niepodległa”. Jury uznało, że wydawnictwo to jest hołdem złożonym postaci, która odegrała nietuzinkową rolę w dziele odradzania się Rzeczypospolitej po okresie zaborów. Kapituła doceniła przede wszystkim rzetelność warsztatową autorów, którzy jednocześnie w niezwykle interesujący sposób zaprezentowali w swoim dziele jednego z protoplastów i głównych fundatorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wszystkie publikacje Wydawnictwa Instytutu De Republica można nabyć za pośrednictwem strony internetowej.

***
Wydawnictwo jest integralną częścią Instytutu De Republica. Jego celem jest promocja, popularyzacja oraz publikowanie polskich książek naukowych, zwłaszcza tych, które z uwagi na swój niekomercyjny charakter, połączony z niekwestionowanym walorem naukowym, nie mają szans na ukazanie się w wydawnictwach funkcjonujących na krajowym rynku.

Wydawnictwo stawia na rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, najważniejszymi ośrodkami analitycznymi oraz badawczymi z całego świata. Jego działalność obejmuje popularyzację polskiej myśli naukowej w kraju, a dzięki przekładom na języki obce, także poza nim. Kooperacja z zagranicznymi instytucjami ma ułatwić czytelnikom dotarcie do publikacji obecnie niedostępnych lub trudno osiągalnych. Od 22 lipca 2021 roku Wydawnictwo Instytutu De Republica znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (80 punktów).