13 kwietnia 2023

Wystartowały „Seminaria o Rzeczypospolitej”

Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ zainaugurował cykl spotkań poświęconych historii, tradycji i dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Serię seminariów otworzył wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”), który odbył 12 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

Wystartowały „Seminaria o Rzeczypospolitej”

Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej. – Chcemy opowiedzieć zagranicznym dyplomatom mieszkającym w Polsce o tym, jak wygląda nasza historia – jak jest bujna, jak długa jest nasza tradycja republikanizmu i demokracji.  Jako dyplomata pracujący na Zachodzie często słyszałem, że Polska jest młodą demokracją, od 1989 roku. Tymczasem nasze tradycje demokratyczne i republikańskie mają pięćset lat! Chcielibyśmy, aby ambasadorowie innych krajów w Polsce o tym wiedzieli – podkreślił podczas inauguracji cyklu prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica.

„Seminaria o Rzeczypospolitej” to seria dziesięciu otwartych spotkań z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Tematyka seminariów będzie się skupiać wokół historii, tradycji i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej. – Trzeba sobie uświadomić, że Polska jest przedmiotem polityki historycznej i polityki propagandowej wielu silnych graczy współczesnej sceny globalnej – wskazał prof. dr hab. Andrzej Nowak, który wygłosił pierwszy  wykład z planowanego cyklu.

W wystąpieniu zatytułowanym „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”) profesor Nowak dokonał analizy historycznych oraz aktualnych kontekstów mających wpływ na współczesne układy geopolityczne w naszej części Europy. – Rosja traktuje Polskę jako ważny, atakowany niezwykle agresywnie przedmiot swojej polityki historycznej. Ważne jest, abyśmy potrafili opowiedzieć o tym innym krajom oraz społeczeństwom, dlaczego Rosja z taką zaciekłością atakuje Polskę, dlaczego to, co Polska reprezentuje historycznie, czyli dziedzictwo Rzeczypospolitej wspólnie z Ukrainą, Litwą a daj boże kiedyś ponownie z Białorusią, ma tak wielkie znaczenie współcześnie – zaznaczył.

Głównymi adresatami cyklu „Seminariów o Rzeczypospolitej” są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagraniczni studenci, obcokrajowcy mieszkający w Warszawie, chcący poznać bliżej polskie tradycje państwowe oraz historię Europy Środkowo-Wschodniej, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką międzynarodową. – Dzisiaj widzimy jak aktywna jest polska dyplomacja, ale jednocześnie wiele osób nie wie, skąd ta aktywność wynika. Z jakich doświadczeń? Co łączy Europę z Rzeczpospolitą? Jaką rolę Rzeczpospolita odgrywała w Europie? Jak ważną rolę ma do odegrania Polska także dzisiaj? Zachęcamy wszystkich do oglądania wykładów przybliżających dzieje i fenomen Rzeczpospolitej – zachęcał dr hab. Arkady Rzegocki, Szef Służby Zagranicznej w MSZ.

Wykład prof. Andrzeja Nowaka w języku angielskim dostępny jest pod LINKIEM

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z wykładu:

Wszystkie kolejne spotkania będą transmitowane na kanale YouTube @PolandMFA oraz w mediach społecznościowych @Akademia Dyplomatyczna MSZ i @instytutderepublica.