28 stycznia 2023

O katolickiej moralności na przestrzeni wieków

„Książka dominikanina o. Servaisa Théodore’a Pinckaersa stanowi rodzaj niecodziennej intelektualnej terapii. Nie zajmuje się ona tym, jak można by sądzić po tytule, co należy robić bądź czego nie wolno. Stanowi raczej dogłębne wyjaśnienie tego, dlaczego mamy z moralnością takie właśnie od razu negatywne skojarzenia” – tak we wstępie do „Katolickiej moralności”, najnowszej publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica, pisze dr Michał Mrozek OP, jeden z jej redaktorów naukowych. Oficjalna premiera publikacji odbyła się 28 stycznia podczas święta św. Tomasza z Akwinu.

O katolickiej moralności na przestrzeni wieków

Servais Théodore Pinckaers wykazuje, że zarówno historycznie jak i światopoglądowo nastąpiła głęboka metamorfoza naszego myślenia – myślimy odmiennie niż miało to miejsce w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie, w złotej epoce średniowiecza. Wówczas w centrum moralności stało pytanie o cel ludzkiego życia, o miejsce szczęścia, spełnienia, radości, o sposób, jak można to osiągnąć.

Pierwsza część książki zatytułowana „Historia bogatsza niż mogłoby się wydawać” skupia się na aspekcie historycznym drogi zagubienia duchowego centrum i punktu odniesienia. W drugiej części Pinckaers analizuje głębsze powody i przyczyny, które spowodowały te przemiany. – Ta książka może spowodować pozytywną rewolucję kopernikańską w naszym myśleniu. Wywód Pinckaersa uświadamia nam niepotrzebną złożoność naszego sposobu wyjaśniania moralności, gdzie wszystko kręci się wokół tematyki obowiązku, grzechu i sumienia – wyjaśnił dr Michał Mrozek OP prezentując książkę.

Ojciec Pinckaers postuluje, abyśmy odkryli naszą duchową naturę, która spontanicznie dąży do prawdy, dobra, szczęścia. Wczytując się w tę niewielką książeczkę chciałoby się powiedzieć, że nie da się powiedzieć prościej o wolności czy moralności. Ta książeczka wspiera naszą refleksję i daje nam światło do tego, abyśmy odkrywali naszą prawdziwą wolność – wskazał z kolei o. Tomasz Pękala OP.