24 stycznia 2023

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

23 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze wydarzenie otwarte II edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship, którego organizatorem jest Instytut De Republica.

Joseph Conrad Fellowship | Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

Gościnny wykład wygłosił profesor Tomasz Zarycki – socjolog, geograf społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca dyrektora Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS UW).

W spotkaniu wzięli udział tegoroczni Stypendyści, ale nie tylko – wykład był otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Część osób dołączyło osobiście, część uczestniczyła w wydarzeniu również za pośrednictwem transmisji online.

Zgodnie z założeniami tegorocznej edycji programu XIX wiek rozpatrywany jest przez pryzmat kategorii nowoczesności. To stulecie, w którym dotychczasowa forma polska uległa rozpadowi, przekształceniu, licznym negocjacjom. To wiek wykuwania się nowoczesnej formy polskiej.

Podczas wykładu wysłuchaliśmy opowieści o nowoczesnościach. Nowoczesnościach – w liczbie mnogiej – jako realnie realizowanych projektach bądź częściowo napoczętych i zarzuconych.   

– Polskie XIX-wieczne, ale do dzisiaj spory i walki o nowoczesność, mogą być rozpatrywane jako walki czy też różnice pomiędzy projektami nowoczesności, które kładą akcent na różne wymiary tego, co może być nowoczesne – mówił prof. Tomasz Zarycki.

Nie zabrakło także kontekstu powstania styczniowego, którego 160. rocznicę wybuchu właśnie obchodzimy. – W pewnych warunkach można przekuwać przegraną w to, co niektórzy na przykład nazywają kapitałem symbolicznym – powiedział profesor odpowiadając na pytanie o specyfikę polskiej mentalności, uwikłanej w historię.

Już wkrótce spotkamy się na kolejnym wydarzeniu otwartym! Szczegóły oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie Instytutu De Republica w zakładce „Stypendium”.