21 grudnia 2022

Homo ludens. Sztuka zabawy i rozrywki na przykładzie znalezisk z okolic Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim

Zachęcamy do lektury materiału dra Marcina Weinkaufa pt. „Homo ludens. Sztuka zabawy i rozrywki na przykładzie znalezisk z okolic Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Homo ludens. Sztuka zabawy i rozrywki na przykładzie znalezisk z okolic Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie to unikatowy w skali ziemi chełmiń­skiej i całego Pomorza Nadwiślańskiego obiekt, tworzący wczesnośredniowieczne centrum osadnicze identyfikowane z historycznym Chełmnem (Culmen), najważniejszym ośrodkiem regionu. Centralnym elementem tego zespołu osadniczego w XI–XII/XIII w. był największy w regionie dwuczłonowy gród (stanowisko 3), dla którego głównym zapleczem gospodar­czym oraz centrum produkcji i wymiany była osada rzemieślniczo-handlowa (stanowisko 2). Zarejestrowane w obrębie osady artefakty z okresu wczesnego średniowiecza (2. połowa XII i 1. ćwierć XIII w.) w postaci instrumentów muzycznych (piszczałki/gwizdki), akcesoriów do gier (pionki i kości do gry) czy zabawek (grzechotki) świadczą o obecności rozrywki w codziennym życiu lokalnych społeczności, w tym rzeczywistości mieszkańców osiedla lokalizowanego na południe i południowy wschód od Góry św. Wawrzyńca.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.