13 grudnia 2022

Zmarł profesor Zbigniew Wawer

Z wielkim żalem informujemy, że 12 grudnia 2022 r. po długiej walce z chorobą zmarł profesor Zbigniew Wawer, od 2017 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Zmarł profesor Zbigniew Wawer

 

Dr hab. Zbigniew Wawer, prof. Politechniki Koszalińskiej był historykiem wojskowości. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim; tytuł doktora uzyskał w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, zaś habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W październiku 2011 r. został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. W marcu 2017 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów z dziedziny historii, a także filmów i programów dokumentalnych dotyczących historii i kultury. Był pomysłodawcą wielu wystaw muzealnych, m.in. „Wielka Wojna 1914-1918. Prawdziwy Koniec Belle Époque”, „Książe Józef Poniatowski w Bitwie Narodów Pod Lipskiem” czy „W 75. rocznicę Bitwy o Anglię”, zrealizowanych w Muzeum Wojska Polskiego.

 

5 października 2022 r. prof. Zbigniew Wawer został Laureatem Nagrody Instytutu De Republica w kategorii za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki. Przypominamy Laudację na cześć prof. Zbigniewa Wawra, wygłoszoną przez prof. dr. hab. Michała Kopczyńskiego podczas uroczystości wręczenia Nagrody IDR:

„Maszeruj albo zgiń”, głosiła maksyma francuskiej Legii Cudzoziemskiej. „Publikuj albo giń”, głosi współczesna maksyma treserów świata naukowego, którzy satysfakcję z odkrywania prawdy starają się zastąpić wyśrubowanymi normami wydajności zaczerpniętymi z korporacyjnych Mordorów. (…)

Sylwetka naukowa naszego dzisiejszego laureata – dr hab., profesora Politechniki Koszalińskiej, Zbigniewa Wawra zaprzecza tym regułom. Każdy, kto choć przelotnie interesował się dziejami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, musiał zetknąć się z jego pracami poświęconymi organizacji wojsk polskich na obczyźnie i dziejom II Korpusu generała Andersa. (…)

Ale działalność naukowa to nie wszystko. Zbigniew Wawer zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych poświęconych dziejom polskiej wojskowości w czasie II wojny światowej, a od kilku lat popularyzuje historię kierując zespołami muzealnymi: Muzeum Wojska Polskiego w latach 2012-2016 i obecnie Łazienek Królewskich w Warszawie.

Nasz dzisiejszy laureat łączy w jednej osobie skrupulatność badacza i umiejętności popularyzatora historii umiejącego dotrzeć do najszerszych kręgów społecznych.

 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu De Republica składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora.

 

Fot. Marcin Klaban / Muzeum Łazienki Królewskie