9 listopada 2022

Ojczyzna Mickiewicza

Zachęcamy do lektury materiału dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. ucz. „Ojczyzna Mickiewicza”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Ojczyzna Mickiewicza

W artykule zaprezentowano interpretację tzw. liryków lozańskich Adama Mickiewicza. Podjęto próbę wpisania problematyki przedstawionej w tych utworach w nurt Mickiewi­czowskiego myślenia o ojczyźnie.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.

 

Załączniki: