2 listopada 2022

Prezydencki akt łaski w kontekście modyfikacji kar, środków karnych i środków zabezpieczających

Zachęcamy do lektury materiału dra Wojciecha Białogłowskiego oraz dra Przemysława Wasylika pt. „Prezydencki akt łaski w kontekście modyfikacji kar, środków karnych i środków zabezpieczających”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Prezydencki akt łaski w kontekście modyfikacji kar, środków karnych i środków zabezpieczających

Przedmiotem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o granice aktu łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w jakich materiach i w jakim zakresie głowa państwa może zastosować instytucję przewidzianą w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.