31 października 2022

Perspektywy i wyzwania dla Polonii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej

O perspektywach rozwoju i wyzwaniach dla Polaków żyjących w państwach Europy Środkowo-Wschodniej debatowali zebrani w Akademii Zamojskiej 29 października przedstawiciele organizacji polonijnych i polskiej sceny politycznej. Organizatorami spotkania był Instytut De Republica, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Akademia Zamojska oraz Instytut im. gen. Władysława Andersa.

Perspektywy i wyzwania dla Polonii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Spotkaliśmy się, aby podjąć debatę dotyczącą Polonii i sytuacji Polaków żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej w tym trudnym okresie wojny na Ukrainie. Rozmawialiśmy o zagrożeniach, jak również szansach oraz rozwoju instytucji, które dbają o to, aby Polacy mówili w języku polskim, a także mogli rozwijać się w swoich społecznościach, poza macierzą – wyjaśnił dr hab. Bogusław Kopka z Rady Naukowej Instytutu De Republica, który był jednym z prelegentów sobotniego wydarzenia.

Przygotowujemy pewnego rodzaju dyskurs, namysł nad tym, jak budować współczesne relacje Polonii z macierzą. Rodzi się pytanie, jak to czynić w dzisiejszym świecie, gdy jest tak wiele zagrożeń – wskazał z kolei Rektor Akademii Zamojskiej, dr hab. Paweł Skrzydlewski.

Zaproszeni goście wymieniali się doświadczeniami oraz pomysłami w zadanym temacie, opierając się o analizę sytuacji Polonii w krajach, które reprezentowali. Wśród prelegentów usłyszeć można było reprezentantów takich państw jak Węgry (István Miklós Balázs), Litwa (Rajmund Klonowski), Austria (Andrzej Kempa), Słowacja (Marek Berky), Czechy (Szymon Brandys). Polskie stanowisko przedstawiali między innymi: Jan Badowski z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sławomir Kowalski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz dr hab. Bogusław Kopka z Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Padły bardzo konkretne propozycje stworzenia między innymi aplikacji, która pozwalałaby śledzić rozwój organizacji, pokazywać ich dorobek a także dziedzictwo, ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele różni Polacy czynili w państwach Europy Środkowej: na Litwie, w Czechach, Austrii, Słowacji oraz innych. W planach jest stworzenie także szlaku turystycznego, który pokazywałby takie dziedzictwo. Rozmawialiśmy również o usprawnieniu pewnych kanałów komunikacji, promocji Polonii i w ogóle działalności Polaków w różnych częściach świata – podsumował Bartosz Czajka, Prezes Instytutu im. gen. Władysława Andersa.