14 września 2022

„[…] chcę coś okropnie, coś pisać miłośnie/ O strachach i o Maryli”. O Mickiewiczowskich Balladach i romansach w XXI wieku

Zachęcamy do lektury materiału Małgorzaty Król pt. „«[…] chcę coś okropnie, coś pisać miłośnie/ O strachach i o Maryli». O Mickiewiczowskich Balladach i romansach w XXI wieku”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

„[…] chcę coś okropnie, coś pisać miłośnie/ O strachach i o Maryli”. O Mickiewiczowskich Balladach i romansach w XXI wieku

Artykuł jest refleksją wokół niezwykle bogatego stanu badań, jakim obrosły od chwili wydania Mickiewiczowskie Ballady i romanse oraz jego niewielkiej przenikalności i znajomości przez współczesnego, młodego czytelnika. Uczeń, maturzysta kończący szkołę na początku XXI wieku, sięgając po teksty cyfrowe, obecne w Internecie, częstokroć nie ma świadomości, że najnowsze prace pisane są w oparciu o ustalenia badaczy, ogłaszających swe teksty na prze­strzeni dwóch poprzednich stuleci.

Tekst staje się więc także apelem o mądre, merytoryczne ukierunkowanie lektury i wybo­rów czytelniczych najmłodszego pokolenia Polaków nie tylko przez nauczycieli, ale przede wszystkim autorów szkolnych podręczników, a zwłaszcza repetytoriów. W innym bowiem razie prace wybitnych historyków literatury niebawem skazane zostaną na zapomnienie i recepcyjną pustkę, a młodzi miłośnicy literatury piękniej (nie tylko romantycznej) na lekturowe manowce, a także czytelniczą porażkę.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.