6 lipca 2022

Komedie Moliera w świetle nowoczesnych teorii komizmu

Zachęcamy do lektury materiału dr. hab. Karola Samsela „Komedie Moliera w świetle nowoczesnych teorii komizmu”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Komedie Moliera w świetle nowoczesnych teorii komizmu

Celem studium jest ukazanie Molierowskich komedii w perspektywie XIX-wiecznych teorii i koncepcji komizmu, m.in. Friedricha Hebbla oraz Emila Kraepelina, a także przedstawienie Molierowskiej antropologii komediowej w duchu tzw. katharsis komediowego, uobecnionego – jak wiele na to wskazuje – w Skąpcu, w Mizantropie i w Improwizacji wersalskiej. Szczególną uwagę autora skupia na sobie Molierowska komedia autotematyczno-metateatralna. W tek­ście położony zostaje nacisk na XX-wieczny sposób czytania Moliera w Polsce, szczególnie Stanisława Brzozowskiego, oraz paralelę między jego teatralną obecnością w 1918 roku a ruchem skamandryckim.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.