4 lipca 2022

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W poniedziałek, 4 lipca 2022 roku, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem De Republica a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Porozumienie definiuje obszary działań i przedsięwzięć, które będą fundamentem do trwałych i znaczących relacji pomiędzy instytucjami w zakresie działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej.

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Współpraca obejmować będzie między innymi opracowywanie i realizację projektów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych. Celem porozumienia jest wzajemne wsparcie obu instytucji w różnego rodzaju przedsięwzięciach naukowych, w tym w szczególności organizacji konferencji, seminariów, sympozjów i debat naukowych, publikacji monografii naukowych oraz popularyzacji inicjatyw naukowych.

Formalna umowa jest przypieczętowaniem długiej już kooperacji pomiędzy Instytutem De Republica a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej efektami były wspólne konferencje naukowe.

Sygnatariuszem porozumienia byli: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie