1 czerwca 2022

Pozycja Prezydenta Ukrainy w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa

Zachęcamy do lektury materiału dra hab. Artura Olechno, prof. ucz. „Pozycja Prezydenta Ukrainy w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Pozycja Prezydenta Ukrainy w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa

Zgodnie z art. 102 ust. 2 Prezydent Ukrainy jest gwarantem suwerenności i integralności terytorialnej państwa oraz realizuje swą funkcję działając w sferze stosunków wewnętrznych i zewnętrznych państwa w czasie pokoju, jak i w czasie wojny samodzielnie, oraz z innymi wyższymi organami władzy państwowej. Artykuł 106 Konstytucji, wymieniający w ustępie 1 uprawnienia głowy państwa już na początku stwierdza, że Prezydent Ukrainy gwarantuje niepodległość państwa, bezpieczeństwo narodowe i prawną ciągłość państwa. Celem arty­kułu jest, w oparciu o analizę prawno-dogmatyczną ustawy zasadniczej i wybranych ustaw, omówienie uprawnień Prezydenta Ukrainy w dziedzinie obronności kraju, które Autor zdecydował się w przedstawić w trzech obszarach: jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy (art. 106 ust. 1 pkt. 17-20 Konstytucji); związane z obowiązywaniem stanów nadzwyczajnych (art. 106 ust. 1 pkt 21 Konstytucji); oraz te związane z udziałem głowy państwa w realizacji ogólnej polityki kraju.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.