30 kwietnia 2022

Zapomniani polscy romantycy: Mikołaj Kruszewski

Zachęcamy do lektury biogramu Mikołaja Kruszewskiego – językoznawcy, współtwórcy koncepcji fonemu, indoeuropeisty, ucznia i najbliższego współpracownika Jana Baudouina de Courtenay, od 1883 roku profesora Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego. Tekst autorstwa dra Matusza Kowalskiego powstał w ramach projektu „Zapomniani polscy romantycy”, który zakłada przypomnienie kilkunastu mniej znanych, nieco zapomnianych postaci świata polskiej kultury i nauki z XIX wieku.

Zapomniani polscy romantycy: Mikołaj Kruszewski

Projekt „Zapomniani polscy romantycy” z jednej strony wpisuje się w istniejący już cykl „Znani nieznani”, z drugiej zaś w obchody Roku Romantyzmu ogłoszonego przez Sejm RP. Co drugą sobotę będziemy publikować kolejne, przygotowane specjalnie dla Instytutu De Republica biogramy, które mają za zadanie przybliżać sylwetki dziewiętnastowiecznych postaci, ważnych dla polskiej historii oraz kultury.