15 kwietnia 2022

Zapomniani polscy romantycy: Numa J. Łepkowski

Zachęcamy do lektury biogramu Numy J. Łepkowskiego – powstańca listopadowego, emigranta do Ameryki, wybitnego gitarzysty, kompozytora i nauczyciela gry w Nowym Jorku. Tekst autorstwa dra Adam Cedry powstał w ramach projektu „Zapomniani polscy romantycy”, który zakłada przypomnienie kilkunastu mniej znanych, nieco zapomnianych postaci świata polskiej kultury i nauki z XIX wieku.

Zapomniani polscy romantycy: Numa J. Łepkowski

Projekt „Zapomniani polscy romantycy” z jednej strony wpisuje się w istniejący już cykl „Znani nieznani”, z drugiej zaś w obchody Roku Romantyzmu ogłoszonego przez Sejm RP. Co drugą sobotę będziemy publikować kolejne, przygotowane specjalnie dla Instytutu De Republica biogramy, które mają za zadanie przybliżać sylwetki dziewiętnastowiecznych postaci, ważnych dla polskiej historii oraz kultury. 

W tym tygodniu serdecznie zachęcamy do lektury tekstu dra Adama Cedry, poświęconego wybitnemu polskiemu gitarzyście, prywatnie przyjacielowi Cypriana Norwida, Numie Łepkowskiemu