13 kwietnia 2022

Efektywność polskiego modelu ustrojowego w świetle doświadczeń z 25 lat stosowania Konstytucji RP

Zachęcamy do lektury materiału prof. dra hab. Jerzego Jaskierni „Efektywność polskiego modelu ustrojowego w świetle doświadczeń z 25 lat stosowania Konstytucji RP”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Efektywność polskiego modelu ustrojowego w świetle doświadczeń z 25 lat stosowania Konstytucji RP

Autor poddał analizie efektywność polskiego systemu politycznego, ukształtowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza dotyczy: władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, ochrony praw i wolności oraz konsekwencji integracji z Unią Europejską.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.