6 kwietnia 2022

Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Zachęcamy do lektury materiału Kamili Groszkowskiej „Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

W styczniu 2022 r. Francja objęła sześciomiesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jako pierwsze państwo nowego trio prezydencji, wraz z Republiką Czeską oraz Szwecją. Jest to szczególny okres dla Francji ze względu na podwójne wybory zaplanowane na pierwszą połowę roku: wybory prezydenckie w kwietniu oraz wybory do Zgromadzenia Narodowego w czerwcu. Dla ubiegającego się o reelekcję Emmanuela Macrona przewodniczenie Radzie daje szansę na wzmocnienie wizerunku jako kompetentnego polityka i męża stanu oraz na wdrożenie swojej koncepcji politycznej dla Europy, ogłoszonej już w 2017 r. po objęciu urzędu prezydenta. Hasłem prezydencji francuskiej jest silna i niezależna Europa, samodzielnie decydująca o swojej przyszłości. Główne priorytety obejmują transformację cyfrową, ekolo­giczną oraz społeczną oraz wzmocnienie potencjału militarnego, ekonomicznego i społecz­nego Europy. Okres prezydencji francuskiej został zdominowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, która wpłynęła na prace Rady i główne kierunki polityki europejskiej.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.