25 marca 2022

Naukowcy i badacze o Raciborzu – mieście na pograniczu

Jak historia ukształtowała Racibórz i jego społeczeństwo, jakie są aktualne wyzwania i kierunki rozwoju miasta? O tym między innymi rozmawiali naukowcy i badacze podczas międzynarodowej konferencji „Racibórz – miasto na pograniczu. Doświadczenia historyczne i wyzwania doby globalizmu”, która odbyła się 24 marca 2022 roku w Raciborzu.

Naukowcy i badacze o Raciborzu – mieście na pograniczu

Asumptem do jej zorganizowania było przyjrzenie się mechanizmom wpisanym w funkcjonowanie miast leżących na pograniczach – zarówno tym historycznym, jak i współczesnym. Istotny, dodatkowy kontekst dyskusji stanowił temat wojny, która od miesiąca trwa w Ukrainie.

W trakcie spotkania, Racibórz został potraktowany jako swoiste studium przypadku, model perspektyw rozwojowych miast średniej wielkości, zagrożonych konsekwencjami niebezpiecznych trendów społecznych, ekonomicznych i kulturowych.

Wykład inauguracyjny pt. „Z Kresów do powojennego Raciborza” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. O średniowiecznych i późniejszych dziejach Raciborza i doświadczeniach rewolucji przemysłowej w przedwojennym Ratibor mówił Grzegorz Wawoczny, a powojennej odbudowie miasta dr Radosław Niklewicz.

Na drodze do strategii – Racibórz na tle regionu i Polski to tematyka, jaką podjęli dr Marcin Baron oraz Luk Palmen. Biznesowo-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji Raciborza – te zagadnienia poruszył raciborzanin, prof. dr hab. Marcin Piątkowski. Edukacyjne konteksty rozwoju Raciborza to z kolei temat wystąpienia kolejnego naukowca pochodzącego z Raciborza, tym razem prof. dra hab. Tomasza Pietrzykowskiego. Na zakończenie przeprowadzono panel dyskusyjny pt. „Racibórz – między lokalnością i globalnością”.

Pokłosiem konferencji będzie monografia naukowa zbierająca najważniejsze referaty, która ukaże się jeszcze w tym roku, nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

Organizatorami spotkania były: Instytut De Republica, Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Prezydent Miasta Racibórz.

LINK DO KONFERENCJI

Fot. Instytut De Republica / Jarosław Gnot