23 marca 2022

Rola polskiej prezydencji w OBWE w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w 2022 roku

Zachęcamy do lektury materiału dra Bartosza Kozińskiego „Rola polskiej prezydencji w OBWE w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w 2022 roku”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Rola polskiej prezydencji w OBWE w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w 2022 roku

W 2022 roku Polska po raz drugi, rozpoczęła swoją prezydencję w OBWE. Zadaniem niniejszej analizy jest wskazanie, jak dotychczasowa historia działania organizacji wpłynęła na jej współczesny obraz w środowisku międzynarodowym oraz jakie wyzwania stoją przed polską prezydencją? Analizując wystąpienie szefa polskiej dyplomacji (inaugurujące przewodnictwo) oraz aktualną sytuację geopolityczną w obszarze postradzieckim należy wskazać, że problemy stojące przed polskim przewodnictwem w OBWE można podzielić na trzy nurty.

Pierwszym jest wojna ukraińsko-rosyjska. Drugim są niezakończone konflikty militarne w Naddniestrzu, Abchazji, Górskim Karabachu i Osetii Południowej. Trzecim jest natomiast łamanie praw człowieka na Białorusi, w Rosji, w Kazachstanie i na Ukrainie (w miejscach znajdujących się w strefie działań zbrojnych). Dla Polski kluczowym wyzwaniem w OBWE będzie zatem przede wszystkim tworzenie kanałów komunikacji i koordynacja wysiłków innych państw (zwłaszcza zagrożonych rosyjskim imperializmem) w celu osiągnięcia porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.