9 marca 2022

Analiza inicjatywy Trójmorza z perspektywy globalnej rywalizacji mocarstw w latach 2015–2021

Dostępny jest nowy materiał  w ramach cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”. Tym razem zachęcamy do lektury tekstu „Analiza inicjatywy Trójmorza z perspektywy globalnej rywalizacji mocarstw w latach 2015–2021” autorstwa Arkadiusza Stankowskiego.

Analiza inicjatywy Trójmorza z perspektywy globalnej rywalizacji mocarstw w latach 2015–2021

Zachodzące zmiany geopolityczne w drugiej połowie pierwszej dekady XXI doprowadziły do załamania się jednobiegunowego systemu światowego, którego hegemonem były nieprzerwanie od 1991 r. Stany Zjednoczone. Strukturalne zmiany w ładzie światowym doprowadziły do zbudowania i wzmocnienia potęgi Chińskiej Republiki Ludowej, będącej największym w historii ludzkości konkurentem dla dotychczasowego morskiego hegemona jakim są Stany Zjednoczone. Powstający stopniowo multipolarny system międzynarodowy powoduje zwiększenie politycznego oddziaływania i zaangażowania w kluczowych regionach świata.

Region Trójmorza (przestrzeń geopolityczna między Adriatykiem, Bałtykiem oraz Morzem Czarnym) z powodu własnego sworzniowego położenia politycznego dla Chin, Niemiec, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych zajmuje kluczowe znaczenie. Autor artykułu posługuje się terminem „Trójmorze” jako przestrzeni geopolitycznej położonej między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę wypełnia region Trójmorza dla Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji oraz w jaki sposób realizowano politykę państwa polskiego Trójmorza w odniesieniu do planowanych celów polityki Chin oraz Stanów Zjednoczonych.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.