2 marca 2022

Rekomendacje dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blockchain oraz cloud computing

Zachęcamy do lektury materiału dra hab. Marka Świerczyńskiego, prof. ucz. oraz dra Zbigniewa Więckowskiego „Rekomendacje dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blockchain oraz cloud computing”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Rekomendacje dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blockchain oraz cloud computing

Wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przyjęte zostały przez Komitet Ministrów Rady Europy 30 stycznia 2019 roku. Projekt wytycznych został opracowany przez Komitet Rady Europy – European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Celem wytycznych jest dostarczenie praktycznych wskazówek sądom i innym właściwym organom pełniącym funkcje orzecznicze, specjalistom, w tym prawnikom, oraz stronom postępowania w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Wytyczne dotyczą między innymi zeznań ustnych składanych za pośrednictwem zdalnego łącza, wykorzystania, gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dowodów elektronicznych.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.