24 lutego 2022

Żegnamy prof. dr. hab. Zygmunta Woźniczkę

Z głębokim żalem informujemy, że 24 lutego 2022 zmarł prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka – członek Rady Naukowej Instytutu De Republica, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Żegnamy prof. dr. hab. Zygmunta Woźniczkę

Był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 2001 roku stopień doktora habilitowanego, zaś w 2021 roku profesora nauk humanistycznych. Obszarem jego zainteresowań badawczych było polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku, emigracja polska w Londynie oraz problemy historii i kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Od 1976 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2011 roku członkiem Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach, członkiem Rady Stacji Naukowej PAU w Katowicach (od 2013), przewodniczącym Komisji Historii Śląska PAU.

Wypromował siedmiu doktorów. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu historii współczesnej Polski. Najważniejsze prace: Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów (Katowice 1996); III wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953 (Katowice 1999); Katowice – Stalinogród – Katowice; z dziejów miasta 1948–1956 (Katowice 2009); Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku (Katowice 2010); Katowice 1945–1950 pierwsze powojenne lata: polityka społeczeństwo kultura (Katowice 2019).

Od początku związany z Instytutem De Republica, jako członek Rady Naukowej. Wspólnie z kierowanym przez Niego Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zorganizowaliśmy 27 października 2021 roku w Katowicach konferencję pt. „Stulecie powstań śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś”. Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka był redaktorem naukowym pierwszej publikacji wydanej przez Instytut De Republica – Wojciech Korfanty. Różne punkty widzenia.

Rodzinie, najbliższym oraz współpracownikom Pana Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.