21 lutego 2022

Opinia dyrektora Instytutu De Republica na temat dopuszczalności wezwania Marszałka Sejmu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu przed Najwyższą Izbą Kontroli

Zachęcamy do zapoznania się z opinią dyrektora Instytutu De Republica, dra hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz. na temat dopuszczalności wezwania Marszałka Sejmu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu przed Najwyższą Izbą Kontroli z dnia 10 lutego 2022 roku.

Opinia dyrektora Instytutu De Republica na temat dopuszczalności wezwania Marszałka Sejmu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu przed Najwyższą Izbą Kontroli

Opinia (nr 6) znajduje się na stronie Sejmu RP. LINK