2 lutego 2022

„Opinie i Analizy Instytutu De Republica” – nowy materiał

„Mapa wyzwań dla suwerenności państwa i realizacji demokratycznego mandatu w kontekście uzależnienia od międzynarodowych instytucji finansowych oraz globalizacji długu publicznego. Czy państwa mogą porzucić własne konstytucyjne zobowiązania w imię realizacji żądań wierzycieli? Przypadki Grecji i Islandii – lekcje dla Polski” autorstwa dra Michała Jabłońskiego to kolejny materiał, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Opinie i Analizy Instytutu Naukowego De Republica

Jednymi z odsłon światowego kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2008 r. przez upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers, były kryzysy finansowe w Islandii i w Grecji, grożące niewypłacalnością tych krajów. Ukazały one konflikty pomiędzy żądaniami wierzycieli i międzynarodowych instytucji (w tym MFW i UE) oraz konstytucyjnymi zobowiązaniami tych państw. W obydwu przypadkach starano się je rozwiązać poprzez odwołanie do woli narodu wyrażonej w referendum, choć ostatecznie z różnym skutkiem. O ile w przypadku Islandii wyniki obydwu referendów doprowadziły do skutecznego odrzucenia presji zagranicznych wierzycieli, gdyż racje Islandii potwierdził Trybunał EFTA, o tyle rząd grecki zignorował w końcu werdykt społeczeństwa i przyjął warunki pomocy finansowej.

Artykuł podsumowuje podstawowe dylematy polityczne i konstytucyjne z tym związane oraz wskazuje możliwe wyzwania, z jakimi w przyszłości musi liczyć się również Polska w przypadku ewentualnego kryzysu finansów publicznych.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.