27 stycznia 2022

Rola europejskich instytucji w zarządzaniu masowymi migracjami

Zachęcamy do lektury materiału dra Aleksandra Olecha „Rola europejskich instytucji w zarządzaniu masowymi migracjami”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Rola europejskich instytucji w zarządzaniu masowymi migracjami

Masowe migracje w kierunku państw członkowskich Unii Europejskiej, które rozpoczęły się w 2015 r., ukazały brak odpowiedniego przygotowania i współpracy pomiędzy krajami. Coraz częściej rządy uciekają się do sekurytyzacji zjawiska migracji oraz jego wykorzystywania do prowadzenia polityki. Wiąże się to m.in. ze stosowaniem kontrowersyjnych metod, takich jak „push-back”, które w długoterminowej perspektywie nie wpływają pozytywnie na osoby o nieudokumentowanym statusie oraz nie przyczyniają się do poprawy systemu koordynującego przepływ ludności. W artykule przeanalizowano rolę i kompetencje europejskich instytucji, takich jak Frontex czy Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, w zakresie zarządzania migracjami, podkreślając jednocześnie wagę współpracy i solidarności wśród państw członkowskich. Pomimo upływu kilku lat UE wciąż nie wypracowała skutecznych, przejrzystych mechanizmów pozwalających na efektywne zarządzanie migracjami.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.