20 stycznia 2022

„Opinie i Analizy Instytutu De Republica” – nowe materiały

Zachęcamy do lektury kolejnych materiałów, które ukazują się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z tekstami z zakresu prawa: „Analiza prawna międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie przeprowadzania rozpraw zdalnych w postępowaniach sądowych (perspektywa Rady Europy)” autorstwa dra hab. Marka Świerczyńskiego, prof. ucz. i dra Zbigniewa Więckowskiego oraz  „Ekonomiczna analiza prawa w procesie stanowienia i stosowania prawa: doświadczenia polskie i zagraniczne” autorstwa dra hab. Krzysztofa Koźmińskiego.

„Opinie i Analizy Instytutu De Republica” – nowe materiały

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.