31 grudnia 2021

Wystawa „Cyprian Norwid” na zakończenie Roku Norwidowskiego

Na zakończenie Roku 2021 – Roku Norwidowskiego, Instytut De Republica przygotował wystawę, która zestawia wybrane dzieła plastyczne Cypriana Norwida z wybranymi wierszami tego artysty.

Wystawa „Cyprian Norwid” na zakończenie Roku Norwidowskiego

Serdecznie zachęcamy do prześledzenia plansz, które wskazują na wielowymiarowość sztuki uprawianej przez „czwartego wieszcza”, każą pamiętać, że był ona artystą nie tylko pióra, ale także ołówka i pędzla.

Wystawa towarzyszy premierze najnowszej książki wydanej przez Wydawnictwo Instytutu De Republicaalbumu Cyprian Norwid Wierny-Portret pod redakcją Edyty Chlebowskiej.