31 grudnia 2021

„Poeta człowieczeństwa” i „poeta drobiazgów” – dwie twarze Norwida

Zachęcamy do lektury kolejnego materiału, tym razem autorstwa dra hab. Tomasza Korpysza, prof. ucz., który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

„Poeta człowieczeństwa” i „poeta drobiazgów” – dwie twarze Norwida

Cyprian Norwid, który był patronem roku 2021, współcześnie jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców. Ten poeta, prozaik, dramatopisarz i artysta sztuk plastycznych postrzegany jest przede wszystkim jako poważny i głęboki chrześcijański myśliciel, który w swojej twórczości za pomocą skomplikowanego języka i niezwykłego stylu pisze o najważniejsze sprawy człowieka i ludzkości. Taki obraz Norwida jest prawdziwy, ale jednostronny i przez to uproszczony. Poeta był też wyczulony na detal, drobiazg, na to, co pozornie nieważne, drugoplanowe. Niejednokrotnie przy tym, wydobywając takie elementy z cienia, opisywał je z niepospolitym poczuciem humoru. Niewątpliwie można go zatem nazwać „poetą człowieczeństwa” i „poetą drobiazgów”.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.