17 grudnia 2021

„Dzieci stanu wojennego — zapomniani bohaterowie, czyli o przepaści między historią a polityką”

Zachęcamy do lektury materiału, który ukazuje się jako pierwszy w naszym nowym cyklu zatytułowanym „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

„Dzieci stanu wojennego — zapomniani bohaterowie, czyli o przepaści między historią a polityką”

Autorka, dr Monika Maria Brzezińska, koncentruje się w nim na roli dzieci oraz ich udziale w wydarzeniach zainicjowanych wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku:

„(…) pomijanie faktów historycznych poprzez odmowę uznania dzieci za równie ważnych aktorów i uczestników życia politycznego co dorośli, może zagrażać przekłamaniem faktów, a z perspektywy czasu prowadzić do luki obrębie samej historii. Celem niniejszej analizy jest zatem zwrócenie szczególnej uwagi na deficyty badawcze w zakresie obecności dzieci w polityce, rozpatrywane z perspektywy ich aktywności opozycyjnej w okresie stanu wojennego w Polsce i później, aż do roku 1989. Kim zatem były dzieci stanu wojennego? Jak ocenia ich dzisiaj historia i jaki jest jej stosunek do nich? Czy dzieci te funkcjonują w pamięci historycznej, a jeśli nie, to dlaczego?”

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.