30 listopada 2021

Rok Cypriana Norwida. Konkurs na najlepszą monografię – wyniki

Znamy wyniki konkursu na najlepsze publikacje książkowe o tematyce norwidowskiej wydane w latach 2016-2021.

Rok Cypriana Norwida. Konkurs na najlepszą monografię – wyniki

Kapituła Konkursu, w składzie: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. (przewodniczący Kapituły); dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. (członek); dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. (członek); dr Magdalena Woźniewska-Działak (członek) oraz Łukasz Gołąb (sekretarz Kapituły), postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • I miejsce – Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, T I-V, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017-2020;
  • II miejsce – Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, Antyczny Rzym Norwida, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (pierwsza nagroda za zajęcie II miejsca);
  • II miejsce – Piotr Chlebowski, Polihymnia CN. Studia i szkice interpretacyjne, CN 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (druga nagroda za zajęcie II miejsca);
  • III miejsce – Magdalena Siwiec, Sytuacja Norwida – Sytuacja Baudelaire`a. Paralele Nowoczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, Kraków 2021.

oraz nagrody specjalne:

  • pierwsza nagroda specjalna – Józef Franciszek Fert Norwid, Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
  • druga nagroda specjalna – Stanisław Falkowski, Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018;
  • trzecia nagroda specjalna – Edyta Chlebowska (za wybór prac i komentarz), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
  • czwarta nagroda specjalna – Adam Cedro (za prace edytorskie), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

Konkurs realizowany był pod patronatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.