18 listopada 2021

Zainaugurowano cykl warsztatów legislacyjnych

Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Instytutem De Republica zainaugurowały dzisiaj cykl warsztatów legislacyjnych w zakresie doskonalenia technik legislacyjnych. Ich celem jest pogłębienie wiedzy, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany poglądów na bieżące czy też szczególnie palące kwestie. 

Joanna Gepfert - zastępca dyrektora Instytutu De Republica

Chcemy zainaugurować cały cykl wydarzeń edukacyjnych, szkoleniowych, które mają zmierzać do nawiązania oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Legislacji i departamentami legislacyjnymi oraz prawnymi w ministerstwach, urzędach centralnych a także szeroko pojętych instytucjach publicznych. Chciałbym dzisiaj zainicjować debatę, rozmowę na temat współpracy, którą moglibyśmy wspólnie prowadzić w ramach edukacji szkolnej – mówił podczas słowa wstępnego dr hab. Krzysztof Szczucki, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Wykład zatytułowany „Prawo Unii Europejskiej w systemach prawnych państw członkowskich” wygłosiła prof. dr hab. Genowefa Grabowska. Wskazała w nim między innymi na aspekt relacji pomiędzy prawem unijnym a prawem wewnętrznym – krajowym państw członkowskich: – Czy one muszą być kompatybilne, jak instytucje tworzące jeden i drugi system prawa zachowują się względem siebie – czy jest to kooperacja, lojalna współpraca a może współzawodnictwo i chęć zdominowania jednego systemu przez drugi? (…) Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która ma szczególne uprawnienia i  szczególny charakter, bo większość organizacji międzynarodowych to tak zwane organizacje kooperacyjne, czyli organizują tylko współpracę między państwami, natomiast bardzo rzadko mają tego typu akty prawne i decyzje, które byłyby dla państw członkowskich wiążące – mówiła.

Spotkanie zakończyło się dyskusją.