23 września 2021

„Cyprian Norwid o człowieku i obywatelu” – wykład dra hab. Tomasza Korpysza

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dra hab. Tomasza Korpysza, prof. ucz. pt. „Cyprian Norwid o człowieku i obywatelu”, który został wygłoszony podczas inauguracji Instytutu De Republica.

„Cyprian Norwid o człowieku i obywatelu” – wykład dra hab. Tomasza Korpysza

***

dr hab.  Tomasz Korpysz, prof. ucz

Językoznawca i norwidolog. Kierownik Katedry Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego oraz Zakładu Językoznawstwa Normatywnego Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2008-2019 kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. monografii Definicje poetyckie Norwida, współautor tomów słownikowych Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida (wraz z Jadwigą Puzyniną) i Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida (wraz z Anną Kadyjewską i Jadwigą Puzyniną) oraz (wraz z Jadwigą Puzyniną) powstającego Internetowego słownika języka Cypriana Norwida. Redaktor naukowy kilkunastu monografii zbiorowych dotyczących przede wszystkim twórczości Cypriana Norwida, języka pisarzy i komizmu językowego. Członek redakcji rocznika Studia Norwidiana, a także serii wydawniczych Bielańskie Prace Językoznawcze oraz Pewne Norwidiana. Przewodniczący Rady Fundacji „Museion Norwid”.